FAQs Complain Problems

समाचार

७४/७५

इन्दसरोवर गाउँपालिका को वडा ४ र ५ संयुक्त बालमैत्री वडा घोसणा

इन्द्रसरोवर  गाउँ पालिका  अन्तर्गतका  वडा  न. ४ र  ५  संयुक्त रुपमा प्रदेश न. ३ कै पहिलो    बालमैत्री अवधारणा  लागु  गर्ने  वडा  घोसणा भएका छन् |

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको बिनियोजन  ऐन-२०७५ 

इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको  गाउँ सभा द्वारा  मिति २०७५/०३/१० गते स्वीकृत भई नया आर्थिक वर्ष २०७५/०७६  को लागि तय गरेको बिनियोजन  ऐन-२०७५ 

Pages