FAQs Complain Problems

समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय आर्थिक सर्वेक्षण ७९-८० Thursday, December 21, 2023 - 15:47 PDF icon आर्थिक सर्व २०८०.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक समिक्षा ८०/८१ Friday, August 25, 2023 - 13:46 PDF icon समिक्षा २०८०_m.pdf
आ.व २०७९/०८० को अर्ध वार्षिक प्रतिवेदन ७९-८० Saturday, October 22, 2022 - 00:00 PDF icon समिक्षा २०७९.pdf
आ.व २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन ७९-८० Friday, September 9, 2022 - 11:43 PDF icon जि स स प्रगति समिक्षा २०७८-०८०.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आवधिक योजना ७८/७९ Saturday, July 16, 2022 - 11:45 PDF icon Final_Report_Periodic Plan_Indrasarobar_2078.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका ७८/७९ Monday, March 21, 2022 - 10:49 PDF icon Indrasarobar RIAP Final.pdf
जिल्ला समन्वय समितिमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष :२०७७/७८ को प्रतिवेदन ७८/७९ Wednesday, September 8, 2021 - 13:10 PDF icon प्रगति समिक्षा २०७७-०७८.pdf
न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन ०७७।७८ ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:18 PDF icon न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन ०७७।७८.pdf
रोजगार सेवा केन्द्रको आ.व २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:17 PDF icon इन्द्रसरोवर रोजगार सेवा केन्द्र.pdf
सहकारी ,वन बातावरण तथा बिपद् ब्यबस्थापन ईकाईकोआ.व २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:16 PDF icon सहकारी ,वन बातावरण तथा बिपद् ब्यबस्थापन ईकाई.pdf

Pages