FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जिल्ला समन्वय समितिमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष :२०७७/७८ को प्रतिवेदन ७८/७९ Wednesday, September 8, 2021 - 13:10 PDF icon प्रगति समिक्षा २०७७-०७८.pdf
न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन ०७७।७८ ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:18 PDF icon न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन ०७७।७८.pdf
रोजगार सेवा केन्द्रको आ.व २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:17 PDF icon इन्द्रसरोवर रोजगार सेवा केन्द्र.pdf
सहकारी ,वन बातावरण तथा बिपद् ब्यबस्थापन ईकाईकोआ.व २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:16 PDF icon सहकारी ,वन बातावरण तथा बिपद् ब्यबस्थापन ईकाई.pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाईको आ.व २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:14 PDF icon सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाईको वार्षिक समिक्षा.pdf
प्राविधिक शाखाको आ.व २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:10 PDF icon प्राविधिक शाखा.pdf
स्वास्थ्य विकास शाखाको आ.व २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:09 PDF icon स्वास्थ्य शाखा.pdf
शिक्षा शाखाको आ.व २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:09 PDF icon education department 2077.pdf
कृषि विकास शाखाको आ.व २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:07 PDF icon कृषि विकास शाखा वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन.pdf
पशु विकास शाखाको आ.व २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, August 24, 2021 - 12:06 PDF icon पशु बिकास शाखा आ.व.२०७७.०७८ प्रगति प्रतिवेदन.pdf

Pages