FAQs Complain Problems

समाचार

अनालईन घटना दर्ता

 विधुतीय सुशासनको  अवधारणा  लाई  आत्मसाथ  गर्दै  संघिय मामला तथा सामान्य प्रशासन  मन्त्रालयले केन्द्रीय पन्चिकरण  विभागको  समन्वयमा  online घटना दर्ता को व्यवस्था  मिलाएको छ। जस अनुरुप अब नागरिकले online बाट घरमै बसेर व्यक्तिगत परिचयपत्र को विवरण भरि सम्बन्धित स्थानीय  तहका पन्चिकधिकारी  मार्फत प्रमाणित  गराउन  सक्ने छन्| उक्त  व्यवस्था अनुसार   नागरिकले व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाईसराई)का लागि प्रत्येक सदस्यको व्यक्तिगत परिचय फाराम भरी प्राप्त टोकन नं. लिई सम्बन्धित कार्यालयमा ३० दिन भित्र जानुपर्ने | 

घटना दर्ताको लागि  यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र  तल दिएको निर्देशन  अनुसार  गर्नुहोस्।

  • पेज खुलेपछि "नयाँ थप्नुहोस"मा क्लिक गर्नुहोस् र फारम भर्नुहोस्। 
  • फारम भरिसकेपछि अन्तमा मोबाइल नं. हालेर पेश गर्नुहोस।
  • दिइएको मोबाइल नं. मा एउटा टोकन नं. अाउछँ।
  • त्यो टोकन नं. लिएर कार्यालयमा ३० दिन भित्र सर्म्पक गर्नुपर्छ।
  • ३० दिन पछि टोकन काम लाग्ने छैन र नयाँ फारम भर्नुपर्छ।

घटना दर्ताको  सूचना फारमहरु  तपशिलका  छन   |

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: