FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

योजनाको भुक्तानी रकम सार्वजनिकीकरण तथा दावी विरोध पेश गर्ने सम्बन्धमा |

८०/८१ 07/05/2024 - 15:04

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/24/2024 - 20:46 PDF icon अन्तिमरुप, २०८१।८२ नीति तथा कार्यक्रम.pdf

योजना फरफारक तथा अन्तिम भुक्तानी सम्बन्धमा |

८०/८१ 06/19/2024 - 15:02

योजना भुक्तानी रकम सार्वजनिकीकरण तथा दावी विरोध पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 06/16/2024 - 17:23

योजना भुक्तानी रकम सार्वजनिकीकरण तथा दावी विरोध पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 06/11/2024 - 13:54

योजना भुक्तानी रकम सार्वजनिकीकरण तथा दावी विरोध पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 06/02/2024 - 16:18

योजना भुक्तानी रकम सार्वजनिकीकरण तथा दावी विरोध पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 06/02/2024 - 16:15

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.व २०८०/०८१ को लागि स्वीकृत योजनाहरु

८०/८१ 02/12/2024 - 11:05 PDF icon योजना २०८०-०८१.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.व २०७९/०८० को लागि स्वीकृत योजनाहरु

७९-८० 10/12/2022 - 10:16 PDF icon Red book 2079-080 बजेट.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.व २०७८/०७९ को लागि स्वीकृत योजनाहरु

७८/७९ 11/09/2021 - 11:27 PDF icon ११वार्षिक बजेट २०७८-०७९.pdf

Pages