FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तेस्रो किस्ताको ‌‍‍सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं. ४ बाट प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७९-८० Monday, June 12, 2023 - 15:11
तेस्रो किस्ताको ‌‍‍सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं. ३ बाट प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७९-८० Monday, June 12, 2023 - 15:10
तेस्रो किस्ताको ‌‍‍सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं. २ बाट प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७९-८० Monday, June 12, 2023 - 15:09
तेस्रो किस्ताको ‌‍‍सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं. १ बाट प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७९-८० Monday, June 12, 2023 - 15:03
तेस्रो त्रैमासिक किस्ताको भत्ता वितरण वडा नं 4, फाखेल ७९-८० Friday, May 12, 2023 - 12:27
तेस्रो त्रैमासिक किस्ताको भत्ता वितरण वडा नं ३, सिस्नेरी ७९-८० Friday, May 12, 2023 - 12:17
तेस्रो त्रैमासिक किस्ताको भत्ता वितरण वडा नं २, कुलेखानीको भालुखर्क ७९-८० Wednesday, May 10, 2023 - 15:28
तेस्रो त्रैमासिक किस्ताको भत्ता वितरण वडा नं.१ मार्खु ७९-८० Wednesday, May 10, 2023 - 15:24
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाको अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/०८० ७९-८० Wednesday, April 26, 2023 - 16:35 PDF icon IMG_20230426_0001 (10).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७९/८० दोस्रो त्रैमासिक ७९-८० Wednesday, April 26, 2023 - 16:30 PDF icon IMG_20230426_0001 (9).pdf, PDF icon IMG_20230426_0001 (8).pdf, PDF icon IMG_20230426_0001 (7).pdf, PDF icon IMG_20230426_0001 (6).pdf, PDF icon IMG_20230426_0001 (5).pdf

Pages