FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
इन्द्रसरोवर गाउँ पालिका वडा नं ५ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभार्थी को विवरण ७४/७५ Tuesday, August 7, 2018 - 14:51 PDF icon आंशिक अपाङ्ग हरुको विवरण , PDF icon जेष्ठ नागरिक (दलित) हरुको विवरण , PDF icon जेष्ठ नागरिक हरुको विवरण , PDF icon पूर्ण अपाङ्ग हरुको विवरण , PDF icon दलित बालबालिका हरुको , PDF icon एकल महिला (विधुवा) हरुको विवरण
इन्द्रसरोवर गाउँ पालिका वडा नं ४ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभार्थी को विवरण ७४/७५ Tuesday, August 7, 2018 - 14:42 PDF icon आंशिक अपाङ्ग हरुको विवरण , PDF icon जेष्ठ नागरिक हरुको विवरण , PDF icon एकल महिला (विधुवा ) हरुको विवरण
इन्द्रसरोवर गाउँ पालिका वडा नं ३ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभार्थी को विवरण ७५/७६ Tuesday, August 7, 2018 - 14:38 PDF icon आंशिक अपाङ्ग हरुको विवरण , PDF icon जेष्ठ नागरिक हरुको विवरण , PDF icon जेष्ठ नागरिक (दलित हरुको विवरण ), PDF icon पूर्ण अपाङ्ग हरुको विवरण , PDF icon दलित बालबालिका हरुको , PDF icon एकल महिला (विधुवा) हरुको विवरण
इन्द्रसरोवर गाउँ पालिका वडा नं २ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभार्थी को विवरण ७५/७६ Tuesday, August 7, 2018 - 14:29 PDF icon आंशिक अपाङ्ग हरुको विवरण , PDF icon जेष्ठ नागरिक (दलित ) हरुको विवरण , PDF icon जेष्ठ नागरिक हरुको विवरण , PDF icon दलित बालबालिका हरुको विवरण , PDF icon पूर्ण अपाङ्ग हरुको विवरण , PDF icon एकल महिला विधुवा हरुको विवरण
इन्द्रसरोवर गाउँ पालिका वडा नं १ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभार्थी को विवरण ७५/७६ Monday, August 6, 2018 - 15:54 PDF icon आंशिक अपाङ्ग हरुको विवरण , PDF icon जेष्ठ नागरिक हरुको विवरण , PDF icon पूर्ण अपाङ्ग हरुको विवरण , PDF icon एकल महिला (विधुवा ) हरुको विवरण