FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भुक्तानी शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ! ८०/८१ Tuesday, May 7, 2024 - 16:38
आ.व २०८०-०८१ को तेस्रो किस्ताको ‌‍‍सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं. ५ बाट प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Monday, April 29, 2024 - 14:13 PDF icon Final List for 3rd Installment of W5.pdf
आ.व २०८०-०८१ को तेस्रो किस्ताको ‌‍‍सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं. ४ बाट प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Monday, April 29, 2024 - 14:12 PDF icon Final List for 3rd Installment of W4.pdf
आ.व २०८०-०८१ को तेस्रो किस्ताको ‌‍‍सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं. ३ बाट प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Monday, April 29, 2024 - 14:11 PDF icon Final List for 3rd Installment of W3.pdf
आ.व २०८०-०८१ को तेस्रो किस्ताको ‌‍‍सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं. २ बाट प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Monday, April 29, 2024 - 14:11 PDF icon Final List for 3rd Installment of W2.pdf
आ.व २०८०-०८१ को तेस्रो किस्ताको ‌‍‍सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं. १ बाट प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Monday, April 29, 2024 - 14:10 PDF icon Final List for 3rd Installment of W1.pdf
आ.व २०८०-०८१ को दोस्रो किस्ताको ‌‍‍सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं. ५ बाट प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Wednesday, January 31, 2024 - 11:36
आ.व २०८०-०८१ को दोस्रो किस्ताको ‌‍‍सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं. ४ बाट प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Wednesday, January 31, 2024 - 11:33
आ.व २०८०-०८१ को दोस्रो किस्ताको ‌‍‍सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं. ३ बाट प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Wednesday, January 31, 2024 - 11:28
आ.व २०८०-०८१ को दोस्रो किस्ताको ‌‍‍सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं. २ बाट प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Wednesday, January 31, 2024 - 11:26

Pages