FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि 2077 ७६/७७ 05/22/2024 - 15:51 PDF icon स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि 2077 राजपत्र ४.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/22/2024 - 15:50 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ७६/७७ 05/22/2024 - 15:49 PDF icon प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf
पशु विमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/22/2024 - 15:49 PDF icon पशु विमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७७.pdf
दुंगा, बालुवा माटो सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन २०७७ ७६/७७ 05/22/2024 - 15:48 PDF icon दुंगा, बालुवा माटो सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन २०७७.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायलाई ७० प्रतिशत व्याज अनुदान कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/22/2024 - 15:47 PDF icon कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायलाई ७० प्रतिशत व्याज अनुदान कार्यविधि २०७७.pdf
कार्यसंचालन निर्देशिका,२०७७ ७६/७७ 05/22/2024 - 15:47 PDF icon कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको जलश्रोत उपयोग कार्यविधि- संशोधन ७६/७७ 05/22/2024 - 15:45 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको जलश्रोत उपयोग कार्यविधि- संशोधन २०७७.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र २०७६ ७६/७७ 05/22/2024 - 15:39 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र २०७६.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/22/2024 - 15:38 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages