FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व २०७७/०७८ आय व्ययको बिबरण असार आय 09/13/2021 - 15:39 PDF icon SuTRA__.pdf
आय व्ययको बिबरण २०७८ जेठ मसान्त सम्म । ७७/७८ जेठ व्यय 07/11/2021 - 13:18 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च जेठ.pdf
आय व्ययको बिबरण २०७८ बेशाख मसान्त सम्म । ७७/७८ बैसाख व्यय 07/11/2021 - 13:17 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च बैसाख.pdf
आय व्ययको बिबरण २०७८ चैत मसान्त सम्म । ७७/७८ चैत्र व्यय 07/11/2021 - 13:17 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च चैत.pdf
आय व्ययको बिबरण २०७८ फागुन मसान्त सम्म । ७७/७८ फाल्गुन व्यय 07/11/2021 - 13:15 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च फगुन.pdf
आय व्ययको बिबरण २०७८ माघ मसान्त सम्म । ७७/७८ माघ व्यय 07/11/2021 - 13:10 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च माघ.pdf
आय व्ययको बिबरण २०७८ पुस मसान्त सम्म । ७७/७८ पुस व्यय 07/11/2021 - 13:08 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च पौष.pdf
आय व्ययको बिबरण २०७८ मङ्सिर मसान्त सम्म । ७७/७८ मंसिर व्यय 07/11/2021 - 13:08 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च म,सिर.pdf
आय व्ययको बिबरण २०७८ कार्तिक मसान्त सम्म । ७७/७८ कार्तिक व्यय 07/11/2021 - 13:07 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च कार्तिक.pdf
आय व्ययको बिबरण २०७८ असोज मसान्त सम्म । ७७/७८ असोज व्यय 07/11/2021 - 13:06 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च असोज.pdf

Pages