FAQs Complain Problems

समाचार

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७८-७९ मा संचालन भएका विभिन्न कार्यक्रमहरू ७८/७९ Thursday, May 19, 2022 - 16:37 PDF icon karyakrm.pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाको अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ । ७८/७९ Sunday, March 6, 2022 - 13:20 PDF icon Half Yearly Report.pdf
प्राविधिक शाखाको आ.व २०७७/०७८ को अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, March 18, 2021 - 16:16 PDF icon samiksha .pdf
महिला विकास शाखाको आ.व २०७७/०७८ को अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, March 18, 2021 - 16:15 PDF icon महिला विकास शाखा.pdf
पशु शाखाको आ.व २०७७/०७८ को अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, March 18, 2021 - 16:15 PDF icon पशु विकास शाखा प्रगती प्रतिवेदन.pdf
कृषि शाखाको आ.व २०७७/०७८ को अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, March 18, 2021 - 16:14 PDF icon कृषि विकास शाखा आ.वा.२०७७७८.pdf
योजना शाखाको आ.व २०७७/०७८ को अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, March 18, 2021 - 16:13 PDF icon योजना शाखा.pdf
रोजगार शाखाको आ.व २०७७/०७८ को अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, March 18, 2021 - 16:13 PDF icon रोजगार शाखा.pdf
वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाको आ.व २०७७/०७८ को अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, March 18, 2021 - 16:09 PDF icon वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन.pdf
शिक्षा शाखाको आ.व २०७७/०७८ को अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, March 18, 2021 - 16:05 PDF icon शिक्षा.pdf

Pages