FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.व २०८०/०८१ को लागि स्वीकृत योजनाहरु

८०/८१ 02/12/2024 - 11:05 PDF icon योजना २०८०-०८१.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य |

७९-८० 06/25/2023 - 16:50 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट वक्तव्य.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनाहरु

७९-८० 10/12/2022 - 10:15 PDF icon Red book 2079-080 बजेट.pdf

आर्थिक ऐन, 2079 इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन

७९-८० 09/21/2022 - 11:35 PDF icon आर्थिक ऐन 2079_.pdf

आ.व २०७९/०८० को बजेटको विवरण

७८/७९ 06/29/2022 - 10:35

आ.व.२०७९/८० को बार्षिक बजेट वक्तब्य

७८/७९ 06/25/2022 - 21:42 PDF icon बजेट २०७९.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/25/2022 - 21:00 PDF icon २०७९ नीति तथा कार्यक्रम print.pdf

आर्थिक वर्ष :२०७८/७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम।

७८/७९ 08/24/2021 - 12:02 PDF icon आर्थिक वर्ष :२०७८/७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम।

आ.व.२०७८/०७९ को बार्षिक बजेट वक्तब्य

७७/७८ 07/11/2021 - 11:03 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री उमा कुमारी लामाज्यू द्वारा प्रस्तुत आ.pdf

आर्थिक वर्ष 2078/079 को करका प्रस्तावहरु

७७/७८ 07/11/2021 - 10:37 PDF icon करका दर रेट 2078।079.docx_.pdf

Pages