FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष :२०७८/७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम।

७८/७९ 08/24/2021 - 12:02 PDF icon आर्थिक वर्ष :२०७८/७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम।

आ.व.२०७८/०७९ को बार्षिक बजेट वक्तब्य

७७/७८ 07/11/2021 - 11:03 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री उमा कुमारी लामाज्यू द्वारा प्रस्तुत आ.pdf

आर्थिक वर्ष 2078/079 को करका प्रस्तावहरु

७७/७८ 07/11/2021 - 10:37 PDF icon करका दर रेट 2078।079.docx_.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८

७७/७८ 07/11/2021 - 10:26 PDF icon आर्थिक ऐन 2078.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/10/2021 - 13:05 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ नीति तथा कार्यक्रम.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको आ.वा २०७७/०७८ को आर्थिक ऐन |

७७/७८ 12/27/2020 - 13:44 PDF icon आर्थिक ऐन 2077.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.वा २०७७/०७८ सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको क्रियाकलाप गत व्यय अनुमान |

७७/७८ 12/27/2020 - 13:41 PDF icon सुशासन.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.वा २०७७/०७८ पूर्वाधार विकास क्षेत्रको क्रियाकलाप गत व्यय अनुमान |

७७/७८ 12/27/2020 - 13:40 PDF icon पूर्वाधार.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.वा २०७७/०७८ सामाजिक क्षेत्रको क्रियाकलाप गत व्यय अनुमान |

७७/७८ 12/27/2020 - 13:38 PDF icon सामाजिक.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.वा २०७७/०७८ आर्थिक विकास क्षेत्रको क्रियाकलाप गत व्यय अनुमान |

७७/७८ 12/27/2020 - 13:37 PDF icon आर्थिक११.pdf

Pages