FAQs Complain Problems

समाचार

७९-८०

कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक सबै स्थानीयतहकालागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ

बेरोजगारयुवालाई स्वरोजगार बनाई उद्यमशीलताको विकासमार्फत् राष्ट्रियअर्थतन्त्रमा सकारात्मकयोगदान पुर्याउन कटिबद्ध रहेका प्रदेशसरकार, स्थानीयतह र युवास्वरोजगारकोषबीच समान उद्देश्य मेलखानेको हकमा ती उद्देश्य पूर्तिकालागि स्थानीयतह र स्वरोजगारकोषबीच साझेदारी गर्न सकिनेगरी कोषले ‘‘सहकार्यमा आधारित साझे

Pages