FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाको अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/०८० ७९-८० Wednesday, April 26, 2023 - 16:35 PDF icon IMG_20230426_0001 (10).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७९/८० दोस्रो त्रैमासिक ७९-८० Wednesday, April 26, 2023 - 16:30 PDF icon IMG_20230426_0001 (9).pdf, PDF icon IMG_20230426_0001 (8).pdf, PDF icon IMG_20230426_0001 (7).pdf, PDF icon IMG_20230426_0001 (6).pdf, PDF icon IMG_20230426_0001 (5).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७९/८० पहिलो त्रैमासिक ८०/८१ Wednesday, April 26, 2023 - 16:25 PDF icon IMG_20230426_0001 (4).pdf, PDF icon IMG_20230426_0001 (3).pdf, PDF icon IMG_20230426_0001 (2).pdf, PDF icon IMG_20230426_0001 (1).pdf, PDF icon IMG_20230426_0001 - Copy.pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाको फागुन महिनाको प्रतिवेदनको जानकारी ७८/७९ Wednesday, March 30, 2022 - 10:22 PDF icon Doc1.pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाको अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ । ७८/७९ Sunday, March 6, 2022 - 13:14 PDF icon Half Yearly Report.pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण सम्बन्धि तथ्याङ्कहरुको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनको जानकारी सम्बन्धमा । ७८/७९ Tuesday, February 1, 2022 - 10:47
वडा नं. ५ बाट सामाजिक सुरक्षाको दोस्रो त्रैमासिक किस्तामा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली ७८/७९ Thursday, January 13, 2022 - 13:48
वडा नं. ४ बाट सामाजिक सुरक्षाको दोस्रो त्रैमासिक किस्तामा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली ७८/७९ Thursday, January 13, 2022 - 13:46
वडा नं. ३ बाट सामाजिक सुरक्षाको दोस्रो त्रैमासिक किस्तामा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली ७८/७९ Thursday, January 13, 2022 - 13:45
वडा नं. २ बाट सामाजिक सुरक्षाको दोस्रो त्रैमासिक किस्तामा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली ७८/७९ Thursday, January 13, 2022 - 13:44

Pages