FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिति २०७८/०७/१० र ११ गते वडा नं. ४ र वडा नं ५ मा बैंक अफ काठमाण्डाैँ, र इन्द्रसराेवर गाउँपालिकाको सहजीकरणमा भुक्तानी शिविर सञ्चालन गरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गरिएकाे छ । ७८/७९ Friday, October 29, 2021 - 10:29
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । ७८/७९ Wednesday, October 6, 2021 - 12:02
आर्थिक वर्ष :२०७८/७९ को पहिलो किस्ता अन्तर्गत वडा नं.५ वाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरु ७८/७९ Tuesday, October 5, 2021 - 15:25 PDF icon Social Security Varpai Ward 5.pdf
आर्थिक वर्ष :२०७८/७९ को पहिलो किस्ता अन्तर्गत वडा नं.४ वाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरु ७८/७९ Tuesday, October 5, 2021 - 15:23 PDF icon Social Security Varpai Ward 4.pdf
आर्थिक वर्ष :२०७८/७९ को पहिलो किस्ता अन्तर्गत वडा नं.३ वाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरु ७८/७९ Tuesday, October 5, 2021 - 15:20 PDF icon Social Security Varpai Ward 3.pdf
आर्थिक वर्ष :२०७८/७९ को पहिलो किस्ता अन्तर्गत वडा नं.२ वाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरु ७८/७९ Tuesday, October 5, 2021 - 15:19 PDF icon Social Security Varpai Ward 2.pdf
आर्थिक वर्ष :२०७८/७९ को पहिलो किस्ता अन्तर्गत वडा नं.१ वाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरु ७८/७९ Tuesday, October 5, 2021 - 15:18 PDF icon Social Security Varpai Ward 1.pdf
आर्थिक वर्ष :२०७७/७८ को तेश्रो किस्ता अन्तर्गत वडा नं.५ वाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरु ७७/७८ Monday, July 12, 2021 - 16:20 PDF icon Indrasarobar_5_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf
आर्थिक वर्ष :२०७७/७८ को तेश्रो किस्ता अन्तर्गत वडा नं.४ वाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरु ७७/७८ Monday, July 12, 2021 - 16:19 PDF icon Indrasarobar_4_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf
आर्थिक वर्ष :२०७७/७८ को तेश्रो किस्ता अन्तर्गत वडा नं.३ वाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरु ७७/७८ Monday, July 12, 2021 - 16:18 PDF icon Indrasarobar_3_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf

Pages