FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष :२०७७/७८ को तेश्रो किस्ता अन्तर्गत वडा नं.२ वाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरु ७७/७८ Monday, July 12, 2021 - 16:17 PDF icon वडा २.pdf
आर्थिक वर्ष :२०७७/७८ को तेश्रो किस्ता अन्तर्गत वडा नं.१ वाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरु ७७/७८ Monday, July 12, 2021 - 16:16 PDF icon Indrasarobar_2_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका आ.व २०७७/०७८ मा वडा नं ५ बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभार्थीको विवरण ७७/७८ Tuesday, August 7, 2018 - 14:51 PDF icon ५.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका आ.व २०७७/०७८ मा वडा नं ४ बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभार्थीको विवरण ७७/७८ Tuesday, August 7, 2018 - 14:42 PDF icon 4.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका आ.व २०७७/०७८ मा वडा नं 3 बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभार्थीको विवरण ७७/७८ Tuesday, August 7, 2018 - 14:38 PDF icon 3.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका आ.व २०७७/०७८ मा वडा नं २ बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभार्थीको विवरण ७७/७८ Tuesday, August 7, 2018 - 14:29 PDF icon 2.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका आ.व २०७७/०७८ मा वडा नं १ बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभार्थीको विवरण ७७/७८ Monday, August 6, 2018 - 15:54 PDF icon 1.pdf

Pages