FAQs Complain Problems

इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको आ. व. २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व प्राप्ति र व्यय अनुमान

 यहि मिति २०७५ आसार १० गते इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको   तेस्रो गाउँ सभा सम्पन्न  भएको छ | उक्त  सभा बाट   आ.व. २०७५/०७६ को  नीति तथा कार्यक्रम र  राजस्व प्राप्ति  तथा  व्यय अनुमान  पारित  बहेको छ 

  गाउँ पालिका अध्यक्ष श्री जीवन लामाको  अध्यक्ष्यतामा सम्प्पन उक्त सभामा  नीति तथा कार्यक्रम  उपाध्यक्ष  श्रीमती  उमा कुमारी लामाले  प्रस्तुत  भएको थियो साथै सामाजिक विकास समितिका सदस्य एबं   २  नं वडा

अध्यक्ष श्री  राजुमान महर्जनले  आर्थिक ऐन २०७५ /०७६  प्रस्तुत गर्नु भएको थियो  | 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: