FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको आ.वा २०७७/०७८ को आर्थिक ऐन |

७७/७८ 12/27/2020 - 13:44 PDF icon आर्थिक ऐन 2077.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.वा २०७७/०७८ सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको क्रियाकलाप गत व्यय अनुमान |

७७/७८ 12/27/2020 - 13:41 PDF icon सुशासन.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.वा २०७७/०७८ पूर्वाधार विकास क्षेत्रको क्रियाकलाप गत व्यय अनुमान |

७७/७८ 12/27/2020 - 13:40 PDF icon पूर्वाधार.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.वा २०७७/०७८ सामाजिक क्षेत्रको क्रियाकलाप गत व्यय अनुमान |

७७/७८ 12/27/2020 - 13:38 PDF icon सामाजिक.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.वा २०७७/०७८ आर्थिक विकास क्षेत्रको क्रियाकलाप गत व्यय अनुमान |

७७/७८ 12/27/2020 - 13:37 PDF icon आर्थिक११.pdf

इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको आ. व. २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व प्राप्ति र व्यय अनुमान

७५/७६ 06/30/2018 - 15:16 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.व.२०७५-७६ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट बक्तब्य.pdf, PDF icon आर्थिक बर्ष २०७५को विनियोजन एन.pdf, PDF icon आर्थिक-ऐन-Indrasarowar-२०७५-७६.pdf

Pages