FAQs Complain Problems

समाचार

इन्द्रसरोवर ताल

Read More

इन्द्रसरोवर ताल

Read More

इन्द्रसरोवर ताल

Read More

जनप्रतिनिधि

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

श्री प्रलाद कार्की
मोबाईल नं: 9855088166
 

 

कर्मचारीहरू

श्री प्रलाद कार्की
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
अधिकृत स्तर सातौं
शाखा अधिकृत
अधिकृत स्तर छैटौं
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
रोजगार संयोजक
आर्थिक प्रशासन प्रमूख
सहायक स्तर पाँचौं
अन्तरिक लेखा परिक्षक
सहायक स्तर पाँचौं
पशु विकास संयोजक
एम.आई.एस अपरेटर
महिला विकास संयोजक
सव इन्जिनियर
सहायक स्तर पाँचौं
कानुनी सहजकर्ता
सहायक स्तर पाँचौं
सहायक स्तर पाँचौं
सव ओभरसियर
फिल्ड सहायक
सव ओभरसियर