FAQs Complain Problems

समाचार

बज्रमाठ शिकारी गाउँ हुँदै वडा नम्बर ५ जोड्ने सडकको अन्तिम भुक्तानीका लागि प्राबिधिक नापजाँच गरिएको छ

बज्रमाठ शिकारी गाउँ हुँदै वडा नम्बर ५ जोड्ने सडकको अन्तिम भुक्तानीका लागि प्राबिधिक नापजाँच गरिएको छ । सो क्रममा हालै मात्र आएको अबिरल बर्साका कारण सडक भासिन  गै भएको करीब 21 मिटर लामो स्लाब ढलानको रकम मूल्याकंनमा समाबेश नगरिएको समेत सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ

आर्थिक वर्ष: