FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

COVID-19 को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मिति २०७७-०२-०१ गते बसेको कमाण्ड पोष्टको निर्णयहरू ।

COVID-19 को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मिति २०७७-०२-०१ गते बसेको कमाण्ड पोष्टको निर्णयहरू । उल्लेखित निर्णयहरू सम्बन्धित सबैले कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

Pages