FAQs Complain Problems

समाचार

शैलेन्द्र भण्डारी

ईमेल: 
skbhandari06@gmail.com
फोन: 
9855088166

इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको  श्री  शैलेन्द्र भण्डारी  ज्यू ले रुपमा २०७४ चैत्र देखि कार्यसम्पादन थालनी गर्नु  भएको छ | 

Section: 
Admisntration