FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

इन्दसरोवर गाउँपालिका को वडा ४ र ५ संयुक्त बालमैत्री वडा घोसणा

इन्द्रसरोवर  गाउँ पालिका  अन्तर्गतका  वडा  न. ४ र  ५  संयुक्त रुपमा प्रदेश न. ३ कै पहिलो    बालमैत्री अवधारणा  लागु  गर्ने  वडा  घोसणा भएका छन् |

फिल्ड सहायक पदको संशोधित अन्तिम योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !!

MIS Operator पदको अन्तिम योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !!