FAQs Complain Problems

समाचार

युवा बैज्ञानिक एवं नवप्रवर्तकहरुलाई अनुसन्धान, प्रविधी विकास, नवप्रवर्तन तथा प्रोटोटाइप विकास सम्बन्धी आयोजना अवधारणापत्र (Project Concept Note-PCN) पेश गर्न आह्वान गरिएको सूचना ।

युवा बैज्ञानिक एवं नवप्रवर्तकहरुलाई अनुसन्धान, प्रविधी

विकास, नवप्रवर्तन तथा प्रोटोटाइप विकास सम्बन्धी आयोजना अवधारणापत्र (Project Concept Note-PCN) पेश गर्न आह्वान गरिएको सूचना ।

PCN पेश गर्ने ठेगाना:-http://mosd.p3.gov.np/ysef/

आर्थिक वर्ष: