FAQs Complain Problems

"प्रयोग मैत्री संरचना शिक्षा,पर्यटन र कृषि,समतामूलक बिकास इन्द्रसरोवरको समृद्धि" नारा सहित आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ नीति,कार्यक्रम तथा राजस्व र व्यय अनुमान गर्दै इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको पाचौ गाउँसभामा रु.३० करोड २८ लाख २८ हजार ८ सय ६५ बजेट प्रस्तुत ।

आर्थिक वर्ष: